Restauruotas Rukų bažnyčios altoriaus vitražas

2014 m. lapkričio 30 d. (sekm.) 10.00 val., Romos katalikų šv. Antano Paduviečio parapijos Mišių metu, buvo pašventintas restauruotas Rukų bažnyčios vitražas. Mišias aukojo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Remigijus Saunorius. Jam asistavo Rukų kun. Vytautas Gedvainis. Mišių metu sveikinimo žodį tarė evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis bei Rukų ev. liut. parapijos pirmininkas Augustas Dravininkas. Atliktais darbais pasidžiaugė Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis bei perdavė sveikinimus nuo seimo nario Kęsto Komskio.

Rukų evangelikų liuteronų bažnyčia naudojasi evangelikai liuteronai kartu su Romos katalikų parapija. Bažnyčios priežiūros rūpesčiai 2010 metais panaudos sutartimi buvo perleisti gausesnei katalikų parapijai bei jos klebonui kun. Vytautui Gedvainiui. Šiam veikliam katalikų parapijos klebonui prižiūrint, buvo restauruotas bažnyčios vidus. Po metų, rugsėjo 25 d. vykusių pamaldų metu, kuriose dalyvavo Telšių vysk. Jonas Boruta ir evangelikų liuteronų vysk. Mindaugas Sabutis, buvo naujai pašventinta restauruota bažnyčia. Po šios šventės, Romos katalikų šv. Mišios ir evangelikų liuteronų pamaldos vėl pradėtos laikyti Rukų bažnyčioje.

Džiugu, kad Romos katalikų šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kartu su parapija ir toliau entuziastingai rūpinasi bažnyčia. Per pastaruosius du metus buvo sutvarkyta šventoriaus aplinka bei bažnyčia aptverta nauja tvora. Restauruojamas istorinis pečius bažnyčios šildymui. Restauruotas altoriaus vitražas su Kristaus atvaizdu. Brangius vitražo tvarkymo darbus apmokėjo viena šeima iš Romos katalikų parapijos: ūkininkai Ieva ir Jonas Bartkai. Mišių metu jiems buvo įteiktas padėkos raštas ir gėlės.

This entry was posted in Be temos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.