Santuokos

2015 m. liepos 25 d. 12.00 val.
Darius Rubežius ir Ernesta Rubežienė

2015 m. spalio 23 d. 15.00 val.
Viljam Bergner ir Karolina Valainytė

Comments are closed.