Apie mus

Sveiki atvykę į Rukų evangelikų liuteronų parapijos puslapį!

 • Rukų evangelikų liuteronų parapija buvo įkurta 1869 metais.
 • 1870 metais buvo pastatyta Rukų parapinė mokykla (dabar veikia Stoniškių Pagrindinė mokykla).
 • 1885-1886 metais buvo sumūryta raudonų plytų Rukų evangelikų liuteronų bažnyčia.
 • 1892 metais iškilo raudonų plytų klebonijos (kunigo namo) pastatas.
 • 1937 m. buvo pastatytas papildomas pastatas su parapijos sale.
 • Iki 1945 m. Rukų ev. liuteronų parapija buvo gausi; jai priklausė apie 4000 parapijiečių, dauguma jų – lietuviškai kalbantys lietuvininkai.
 • Po 1945 m. liuteronų bažnyčią perėmė naujai įkurta Rukų katalikų parapija.
 • 1993 metais atsikūrė Rukų evangelikų liuteronų parapija. Ji pasirodė gausesnė negu manyta – apie 160 žmonių.
 • Parapijai nuosavybės teise grąžinta bažnyčia bei iki nacionalizacijos priklausę pastatai.
 • Bažnyčia ir toliau naudojosi Rukų katalikų parapija, kol 1997 metais ją nuniokojo gaisras.
 • Bažnyčios atstatymui ir remontui lėšos buvo renkamos Vokietijoje, nemažai prisidėjo vietiniai gyventojai. Surinktomis lėšomis buvo likviduota avarinė būklė, pakeistas stogas. Katalikų parapija pamaldas laikė laikinuose maldos namuose, 1937 m. statytoje parapijos salėje.
 • 2009 m. buvo nutarta prašyti Pagėgių r. savivaldybės trūkstamų lėšų vidaus remontui. Buvo sutarta, kad negausi, vos kelias dešimtis tikinčiųjų vienijanti liuteronų bendruomenė, suremontuotu bažnyčios pastatu ir toliau dalinsis kartu su Rukų Romos katalikų Šv. Antano Paduviečio parapija.
 • 2010 m. birželio 22 d. buvo pasirašyta bažnyčios panaudos sutartis, kuria bažnyčia buvo perleista Romos katalikų parapijos žinion 30-ies metų laikotarpiui, numatant, kad pamaldas joje galės laikyti ir liuteronų parapija.
 • 2011 m. rugsėjo 25 d. Rukuose vyko šv. Mišios, kurių metu, dalyvaujant Telšių vysk. J. Borutai ir Lietuvos ev. liut. vyskupui M. Sabučiui, buvo naujai pašventinta Rukų bažnyčia ir altorius.
 • 2011 m. spalio 9 dieną Rukų bažnyčioje vyko pirmosios liuteroniškos pamaldos.
 • 2011 m. parapijos statistinėmis duomenimis, Rukų evangelikų liuteronų parapijai šiuo metu priklauso apie 50 tikinčiųjų.

Nuotraukoje: Rukų evangelikų liuteronų bažnyčia.

Šiame internetiniame parapijos puslapyje jūs rasite visą naujausią informaciją apie Rukų evangelikų liuteronų parapiją, jos istoriją, įvykių apžvalgą, pamaldų tvarkaraščius ir kontaktinius duomenis.

Maloniai lauksime jūsų apsilankant pamaldose ir parapijos renginiuose!

Comments are closed.